Skip to main content

Tietosuoja- ja markkinointirekisteriseloste

Jos sinulla on Par Mare Oy:n tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: info@parmare.fi.

Par Mare Oy:n markkinointirekisteri

1) Rekisterinpitäjä
Par Mare Oy (Y-tunnus 2979522-2)
Minna Canthin katu 14 as 40
40100 Jyväskylä

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Oula Heikkilä, osakas
040 562 4241
oula@parmare.fi

3) Rekisterin nimi
Markkinointi- ja asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään markkinointi ja asiakkuuden hoitoon liittyvässä tarkoituksessa. Rekisteröidyille voidaan lähettää Par Marea / Hanko Divingia / Hanko Sailingia koskevaa informaatiota esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite. Sekä mahdollisesti henkilön työsuhteeseen liittyviä tietoja, mikäli kyse on asiakassuhteesta yritysten välillä.

6) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista yhteisörekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta kuten www-sivuilta sekä muista julkisista lähteistä.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia tietoja voidaan siirtää alihankkijan käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ja tiedot voivat teknisesti sijaita alihankkijan palvelimilla. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.